Home    Business directory    Machines and Equipments

Machines and Equipments

Search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MINH TIEN JOINT STOCK COMPANY

Business Address: 1st Flr., AC Tower, The Manor, Me Tri, Tu Liem Dist.
Province: HaNoi
Telephone: (+84) 4-37852474
Email: mtic@minhtien.com.vn
Website: www.minhtien.com.vn

ASP INVESTMENT AND TECHNOLOGY TRANSFER J.S.C

Business Address: 38 Hoàng Ngọc Phách Str., Đống Đa Dist. (22 Trần Hữu Phước Str., Alley 55 Nguyễn Lương Bằng)
Province: HaNoi
Telephone: (+84) 4-37761161
Email: info@asp.com.vn
Website: www.asp.com.vn

INTIMEX IMPORT EXPORT CORP.

Business Address: 96 Trần Hưng Đạo Str., Hoàn Kiếm Dist.
Province: HaNoi
Telephone: (+84) 4-39423240
Email: intimex@hn.vnn.vn
Website: http://intimexco.com/

ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING J.S.C

Business Address: Đông Anh Townlet, Đông Anh Dist.
Province: HaNoi
Telephone: (+84) 4-38833781
Email: mail@eemc.com.vn
Website: http://www.eemc.com.vn/

AN LAC INVESTMENT J.S.C

Business Address: 62 Nguyễn Chí Thanh Str., Đống Đa Dist.
Province: HaNoi
Telephone: (+84) 4-37733380
Email: cpdt_anlac@hn.vnn.vn, cpdtanlac@hn.vnn.vn
Website: www.anlac.vn
Page 9 of 9