Home    Others

Others

Search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

THANH DO DEVELOPMENT AND TRADE J.S.C

Business Address: 30 Cửa Đông Str., Cửa Đông Ward, Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 37473057
Email: td.com@hn.vnn.vn
Website: www.thanhdo.com.vn

TAN QUANG INFORMATICS J.S.C.

Business Address: 38 Lý Nam Đế Str., Cửa Đông Ward, Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 37339029, 38432649
Email: tanquang@fpt.vn
Website: www.tanquang.com.vn

NHAT HAI TECHNOLOGY J.S.C

Business Address: 14 Lot 11A, Trung Hoà Str., Cầu Giấy Dist. (30A Lý Nam Đế Str.)
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4-37332122
Email: oic@oic.com.vn
Website: www.nhathai.com.vn

LONG THANH TRADING CO.,LTD.

Business Address: 36Bis Lý Nam Đế Str., Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 37331745
Email: longthanhco@hn.vnn.vn, itcom_cen@fpt.vn
Website: www. longthanhpc.com.vn ,www.longthanhco.com

ANVIET INFORMATICS AND TELEPHONICS CO.,LTD.

Business Address: 14B/32 Lý Nam Đế Str., Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 37472855
Email: anvietit@hn.vnn.vn
Website: www.anviet.com.vn

S.T.C SERVICE AND TRADING CO., LTD

Business Address: 8 Phùng Hưng Str., Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 39272720
Email: stc@fpt.vn
Website: stc.com.vn

HAI ANH INFORMATION EQUIPMENT CO.,LTD.

Business Address: 49 Lý Nam Đế Str., Hàng Mã Ward, Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 37337538
Email: haianhco@fpt.vn
Website: www.haianh.com.vn

TRAN TRUNG CO.,LTD

Business Address: 37 Đào Tấn Str., Ba Đình Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 37665295
Email: trantrung@hn.vnn.vn
Website: www.trantrungco.com.vn

INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

Business Address: 12A1 Lý Nam Đế Str., Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4- 37333015
Email: itccom@hn.vnn.vn
Website: www.itccom.com.vn

C&H CO.,LTD.

Business Address: 3 Phúc Tào, Group 7, Phúc Tân Ward, Hoàn Kiếm Dist.
Province: Ha Noi
Telephone: (+84) 4-37335028
Email: c&h@fpt.vn
Website: www.chienhanhcomputer.com
Page 22 of 24